Misja


      bip

dyplom


Dom Dziennego Pobytu

logo_ras
 
Instruktor Kulturalno-Oświatowy:  Joanna Sosińska
ul. Plutonowych 10
04 – 404 Warszawa
telefon /faks:
507-671-010
(22) 611-93-80  wew 11/12                                                                                                 
e - mail: ras51@wp.pl
http://www.ras.edu.pl/

Informacje Ogólne

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: - udział seniorów w wykładach i seminariach; - organizowanie wyjazdów studyjnych; - organizację zespołów samokształceniowych.

2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: - poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno- medycznych; - kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.

3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: - pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; - upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.

4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: - podejmowanie inicjatyw programowych; - powołanie Samorządu Słuchaczy; - współdziałanie w zespołach samokształceniowych; - inicjowanie grup samopomocowych; - współpracę z organizacjami kombatanckimi.

ZAPRASZAMY!
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy