Misja


      bip

dyplom


2012-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny


w ramach projektu systemowego „Samorządne perspektywy – rembertowski system
wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego2012-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

ogłasza nabór na wolne stanowisko2012-01-20
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów informuję że

od dnia 04 stycznia 2012 r. przeniesiono do Budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów przy ul. Gen. Chruściela „Montera" 28  następujące działy:

-  Dział Kadr pok. 326  (wydawanie druków ZUS RMUA)

- Główny Księgowy pok. 327

- Dział Finansowo - Księgowy, pok. 328 (KASA)

- Dział Administracyjny, pok. 210
2008-08-29

ARCHIWUM AKTULANOŚCI