Misja


      bip

dyplom


Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Joanna Żmudzka
Godziny przyjęć interesantów po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie:
Poniedziałek 11.00-15.00
Kontakt: sekretariat@opsrembertow.waw.pl


Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Katarzyna Tworkowska
Kontakt: sekretariat@opsrembertow.waw.pl


Główny Księgowy
Dorota Piekut
Kontakt: ksiegowosc@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 37

Kierownik Działu Administracyjnego
Andrzej Czech
Kontakt: administracja@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 35

Kierownik Domu Dziennego Pobytu

Kontakt:ddp@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)611 93 80

Koordynator Pracy Środowiskowej
Anna Raczkowska
Kontakt: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 32

Koordynator Zespołu ds. Wspierania Rodziny

Kontakt:pomospecjalistyczna@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 23

Koordynator Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Małgorzata Rutkowska
Kontakt: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 29

Koordynator Projektu Systemowego

Kontakt: eurokoordynacja@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 39