Misja


      bip

dyplom


Informacja


    Projekt „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Inwestorem było m. st. Warszawa (dzielnica Rembertów).
    Proces rewitalizacji jest realizowany w obszarze kryzysowym ograniczonym ulicą Frontową, Czerwonych Beretów, Szatkowników, Cyrulików i Al. gen. A. Chruściela „Montera”. Projekt Nr 1 nosi nazwę „Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie „Centrum Złotego Wieku”. Zgodnie z założeniami projektu Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Utworzone po rozbudowie i modernizacji „Centrum Złotego Wieku” (CZW) ma służyć pomocą m. in. przy zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, prowadzenie grup wsparcia prawnego i psychologicznego, organizowanie imprez kulturalnych, wystaw malarskich i wycieczek plenerowych. Cele CZW zmierzają do integracji pokoleniowej i aktywizacji społecznej ww. grup mieszkańców oraz zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu. Po rozbudowie powierzchnia DDP wynosi 248 m2. Na parterze budynku mieszczą się następujące pomieszczenia: kuchnia ze zmywalnią naczyń, wydawalnią posiłków i salą jadalną, toalety oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych, pokój pobytu dziennego, salka komputerowa, salon, szatnia, pomieszczenie do fizjoterapii, a także pokój socjalny dla personelu i 2 pokoje biurowe.

Informacje o projekcie dostępne sa na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
zdjecia gra miejska

____________________▪□■□■□▪____________________